Vijfhoek IS SPECIALIST OP HET GEBIED VAN KINDERFYSIOTHERAPIE

Kinderen groeien zorgeloos op en zien vaak geen gevaar. De gewrichten en het bewegingsapparaat zijn continu in ontwikkeling, maar soms blijft de motoriek achter. Vaak geldt: hoe eerder motorische problemen worden gesignaleerd, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling. Vijfhoek Fysiotherapie is gespecialiseerd in kinderfysiotherapie en heeft zelfs een speciale praktijk geheel gericht op het behandelen van kinderen.

Neem contact op

Zuigelingen

Bij baby’s zijn er een aantal signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Die zijn onder meer:


 Passiviteit
 Te lage of hoge spierspanning
 Weinig kracht
 Overstrekken
 Asymmetrie of voorkeurshouding
 Afplatting van de schedel
 Moeite met houdingsveranderingen

 Eenzijdig bewegen

Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen, kunnen een aanwijzing zijn.


De huisarts, kinderarts of consultatiebureau arts spelen een belangrijke rol bij het signaleren van dergelijke problemen en verwijzen indien nodig naar de kinderfysiotherapeut.


Zuigelingen behandelen wij vaak aan huis, daardoor ontwikkelt het kind zich aan huis.

NEEM CONTACT OP MET ONZE PRAKTIJK

Kinderen 2 tot 4 jaar

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar (later) veel last van hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook op sociaal vlak. Omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met activiteiten op het schoolplein of met gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Ook kan er sprake zijn van bewegingsangst, omdat een kind door een chronische ziekte of handicap beperkt is in zijn of haar bewegen.

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die kinderen onder de knie moeten krijgen. Soms is wat extra hulp of ondersteuning daarbij best handig.

Een kinderfysiotherapeut helpt jouw kind omgaan met de beperkingen en leert hem of haar op een zo optimaal mogelijke manier te bewegen.

Voorbeelden van vertraagde motorische ontwikkeling zijn:
 Afwijkend of opvallend looppatroon.
 Orthopedische problemen zoals hyperlaxiteit of hypermobiliteit.

 Neurologische problemen zoals verhoogde of verlaagde spierspanning.

Basisschoolkinderen

Oudere kinderen zijn soms motorisch ietwat onhandig, verliezen hun evenwicht of laten veel uit hun handen vallen. Ook een slechte lichaamshouding komt nogal eens voor. Moeite hebben met schrijven, niet stil kunnen zitten of conditieproblemen kunnen ervoor zorgen dat een kind achterblijft en niet kan bijbenen. Bewegingsproblemen hebben veel invloed op kinderen en hoe ze functioneren in een groep. Met kinderfysiotherapie pakken we deze problemen gericht aan.

Voorbeelden klachten bij kinderen 4 tot 12 jaar:

 Vertraagde motorische ontwikkeling

 DCD
 Schrijfproblemen
 ADHD
 Afwijkend of opvallend looppatroon
 Ademhalingsproblematiek
 Conditieproblemen
 Slechte houding
 Orthopedische problematiek
 Jeugdreuma

Voorbeelden klachten bij kinderen 12 tot 18 jaar:

 houdingsproblemen

 DCD
 sportblessures
 Osgood Slatter
 conditieproblemen
 ademhalingsproblemen
 afwijkend looppatroon
 neurologische problematiek

 functionele klachten

ToP-programma

ToP staat voor Transmurale ontwikkelingsondersteuning bij Prematuur geboren kinderen en hun ouders. Het doel van het programma is, om de ontwikkeling en het welzijn van te vroeg geboren kinderen te bevorderen. Coördinatie komt van het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning (EOP) van het AMC.

Een te vroeg geboren kindje kan laten merken waar hij of zij zich prettig bij voelt. Ook zal je baby allerlei pogingen doen om grip te krijgen op wat er gebeurt, bijvoorbeeld door te zuigen, iets vast te grijpen of door steun te zoeken met de voeten. Met ToP worden ouders ondersteund de signalen van het kind te leren herkennen en er op een positieve manier op in te spelen.


Voor wie is ToP?

 Het programma wordt direct ingezet bij baby’s die zijn geboren bij een zwangerschap korter dan 32 weken.

 Baby’s met een geboortegewicht lager dan 1500 gram.

Wat doet een ToP-kinderfysio?

Samen kijken we naar het gedrag van je kindje. We beantwoorden vragen als:

 Hoe gaat het met het kind?
 Wat kan het kind al zelf?
 Waar is het kind aan toe?
 Waar heeft hij of zij hulp bij nodig?

 Wat kun je als ouders extra doen?


Wordt deelname aan het ToP-programma vergoed?

Per januari 2014 wordt ToP door bijna alle zorgverzekeringen vergoed. Voorwaarde voor de vergoeding is dat de ouder(s) bereid zijn om vragenlijsten in de vullen. Dit gebeurt via www.hetklikt.nu. KLIK staat voor kwaliteit van leven in kaart. De antwoorden geven een goed inzicht in hoe het met je kindje gaat. Zo kunnen we de zorg goed afstemmen op jullie situatie. Met de gegevens kunnen we ook de kwaliteit van het ToP-programma verbeteren.